Bezprašné brokování

Tryskání - je bezprašný proces, při kterém jsou ocelové broky vrhány pomocí metacího kola na vodorovný povrch, a tím se dosahuje požadovaného efektu. Účelem tryskání horizontálních povrchů, ať již betonu, asfaltu, dlažeb je zdrsnění a otevření všech pórů stávajícího povrchu. Penetrační a napouštěcí materiály vnikají do takto upraveného povrchu rychleji a hlouběji, ve většině případů tento povrch zpevňují. Ve všech případech garantují dokonalou funkci spojovacího, přechodového nebo chemického můstku. Co do kvality, rychlosti provedení a ceny je nenahraditelný jinými technologiemi. U betonů nových se tryskáním hlavně odstraňuje z povrchu cementové mléko - zatvrdlý cementový kal. U starých betonů slouží tryskání buď k odstranění porušených nátěrů nebo ke zdrsnění stěrek. Tryskání zajišťuje také dokonalé vyčištění podlahy a otevření trhlin,spár a dilatací. Významným způsobem se zvyšuje protiskluzovost.

Tryskání oceli provádíme zejména na mostních konstrukcích, ale i na podlahách hal apod. a to do čistoty povrchu SA 2,5 dle norem - ČSN ISO 8501-1.

Tryskání-brokování

Tryskání - brokování na dálnici za účelem zdrsnění povrchu vozovky ze stupně 5 na stupeň drsnosti 1 - 2 za částečného omezení provozu. 1 brokovací komplet otryská až 1 000m2/den. Je možno nasadit 3 - 4 komplety.

bezprašné brokování střechy garáže - pro aplikaci Radconu - hydroizolace

bezprašné brokování ocelové mostovky, Choceň, 6.12.2000

tryskací stroj POTR K1-V1

sipecka

bezprašné brokování


bezprašné broušení betonu bez přerušení provozu


bezprašné broušení asfaltu bez přerušení provozu


bezprašné řezání betonů a asfaltů do hloubky až 16 cm bez znečištění okolí kaly


bezprašné tvarované frézování a řezání přesných drážek


celoživotní hydroizolace betonů - Radcon


levné strojně špachtlované podlahy


odmašťování průmyslových podlah metodou frézování, broušení nebo brokování a penetrací


odprášení betonů, asfaltocementobetonů metodou brokování a penetrace


odstranění lepidel z betonů bez přerušení provozu


odstranění stěrek metodou bezprašného frézování


opravy všech druhů vodorovných povrchů typu cementobetonů, asfaltobetonů, opoxidové, polymerbetonové, polyuretanové, polymetylmetakrylátové lité průmyslové (PMMA)bez přerušení provozu


opravy zaolejovaných betonů metodou frézování a stěrkování bez přerušení provozu


snižování úrovně vsypových betonů např. pro uložení mramoru apod.


srovnání nerovností vjezdů průmyslových hal frézováním, broušením, špachtlováním, bez přerušení provozu


výměna asfaltobetonů za strojně hlazený beton metodou broušení a strojního špachtlování pomocí PMMA


zdrsnění vyhlazených betonů


zdrsnění leštěného mramoru


zdrsnění asfaltů a jejich očištění od olejových nánosů


zdrsnění vyhlazených průmyslových podlah bez vyloučení provozu


zhotovení lité průmyslové podlahy - bez přerušení výrobního procesu nebo dopravy

systém open floor systém bezpečnosti a oprav silnic, dálnic a chodníků
blatrysk - logotyp

o nás aktuality reference kontakt

blatrysk - frézování brokování betové podlahy
Tryskání (betonu nového, starého, asfaltu, plastbetonů, dlažeb)