systém open floor

Brokování a tvarové frézování betonů a silničních asfaltů. Brokování je technologický proces, při kterém se na vodorovný povrch přivádí pomocí metacího kola velký proud ocelových broků, které dopadem na povrch provádí určitou práci. Touto prací se rozumí zdrsnění povrchu, očištění povrchu od olejových a jiných nečistot, odstranění všech látek, které působí separačně, které vyvolávají kluzkost, které způsobují chemickou kontaminaci povrchu. Jeden stroj očistí a zdrsní cca. 1000 m2/den na volné ploše.

Provádíme:

Firma Blatrysk, s.r.o. vlastní 6 mobilních tryskacích strojů, 6 fréz, 6 brusek, 3 elektrocentrály a další potřebná doplňková zařízení. Svými 5 technologickými vozidly je schopna provádět přípravu podkladů - OPEN FLOOR. V této specializované oblasti patří mezi největší firmy v České republice. Tyto práce provádíme pro podlahářské, izolatérské, stavební a investorské firmy. Od roku 1994 jsme ke konci roku 2005 otryskali přes 1 mil. m2, ofrézovali přes 300 000 m2 a zrenovovali v rozsahu přes 50 000 m2 zaolejovaných betonových ploch. Provádíme opravy všech typů průmyslových podlah. Díky mobilnímu dispečinku a velkému počtu posádek jsme schopni reagovat na přání našich zákazníků do 24 hodin.

 

Přednosti systému OPEN FLOOR:

sipecka

bezprašné brokování


bezprašné broušení betonu bez přerušení provozu


bezprašné broušení asfaltu bez přerušení provozu


bezprašné řezání betonů a asfaltů do hloubky až 16 cm bez znečištění okolí kaly


bezprašné tvarované frézování a řezání přesných drážek


celoživotní hydroizolace betonů - Radcon


levné strojně špachtlované podlahy


odmašťování průmyslových podlah metodou frézování, broušení nebo brokování a penetrací


odprášení betonů, asfaltocementobetonů metodou brokování a penetrace


odstranění lepidel z betonů bez přerušení provozu


odstranění stěrek metodou bezprašného frézování


opravy všech druhů vodorovných povrchů typu cementobetonů, asfaltobetonů, opoxidové, polymerbetonové, polyuretanové, polymetylmetakrylátové lité průmyslové (PMMA)bez přerušení provozu


opravy zaolejovaných betonů metodou frézování a stěrkování bez přerušení provozu


snižování úrovně vsypových betonů např. pro uložení mramoru apod.


srovnání nerovností vjezdů průmyslových hal frézováním, broušením, špachtlováním, bez přerušení provozu


výměna asfaltobetonů za strojně hlazený beton metodou broušení a strojního špachtlování pomocí PMMA


zdrsnění vyhlazených betonů


zdrsnění leštěného mramoru


zdrsnění asfaltů a jejich očištění od olejových nánosů


zdrsnění vyhlazených průmyslových podlah bez vyloučení provozu


zhotovení lité průmyslové podlahy - bez přerušení výrobního procesu nebo dopravy

systém open floor systém bezpečnosti a oprav silnic, dálnic a chodníků
blatrysk - logotyp

o nás aktuality reference kontakt

blatrysk - frézování brokování betové podlahy